Zapraszamy do kontaktu z naszym Biurem Obsługi Klienta

od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00
 
Jesteśmy do Państwa dyspozycji:
tel. 514 657 994 
email: kontakt@uzytkowe.pl


Serwis Internetowy prowadzony jest przez Zofię Lutoborską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą ZKL Zofia Lutoborska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki pod adresem ul. Maurycego Mochnackiego 4/9, 02-042 Warszawa, NIP 7010168839, REGON 385906908.

Klauzula informacyjna RODO

 

Reklamacje

Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres ZKL Zofia Lutoborska, ul. Maurycego Mochnackiego 4/9, 02-042 Warszawa, na adres poczty elektronicznej: reklamacje@uzytkowe.pl bądź telefonicznie pod numerem: +48 514 657 994

Szczegółowe zasady zgłaszania reklamacji, sposoby pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także procedura rozpatrywania reklamacji zostały szczegółowo opisane w Regulaminie (pkt IX ppkt 13 oraz pkt XII regulaminu)"